dramatotherapeia-blog

Δραματοθεραπεία σε παιδιά

Η Δραματοθεραπεία είναι μια ολιστική ψυχοθεραπευτική μέθοδος(χρησιμοποιεί δηλαδή το μυαλό, το σώμα και την ψυχή), η οποία ανήκει στις θεραπείες τέχνης όπως η μουσικοθεραπεία, η χοροθεραπεία και η εικαστική θεραπεία. Είναι η εμπλοκή του ατόμου στο Δράμα με απώτερο σκοπό τη θεραπεία. Χρησιμοποιεί τις τεχνικές του θεάτρου ως μέσω ψυχικής έκφρασης και όχι ως καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

Η Δραματοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο πρόληψης.

Η Δραματοθεραπεία εφαρμόζεται τόσο ομαδικά όσο και ατομικά σε θεραπευτικές δομές. Η όλη διαδικασία εφαρμόζεται και σε ενήλικες κα σε παιδιά.

Οι Δραματοθεραπευτές προσλαμβάνονται από κέντρα οικογενειακής μέριμνας, σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα για νέους με προβλήματα συμπεριφοράς.

Η Δραματοθεραπεία βοηθάει παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, έχουν προβλήματα διαχείρισης θυμού, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση καθώς και δυσκολίες να σχετιστούν λειτουργικά με τα άλλα άτομα, που πάσχουν από φοβίες.

Η Δραματοθεραπεία απευθύνεται σε όλους τους πληθυσμούς θεραπευόμενων σε πολλά θεραπευτικά πλαίσια και τούτο διότι έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε τρία επίπεδα: το δημιουργικό-εκφραστικό με στόχο την κινητοποίηση, ανάπτυξη και έκφραση της δημιουργικότητας και παραγωγής συγκεκριμένου καλλιτεχνικού αποτελέσματος- το μαθησιακό με έμφαση στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων τέλος το ψυχοθεραπευτικό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχολογικών καταστάσεων.

Οι συνεδρίες της Δραματοθεραπείας περιλαμβάνουν ένα ευρύ ρεπερτόριο εκφραστικών σχημάτων Δράματος, τα οποία διαθέτουν διαφορετικές θεραπευτικές δυνατότητες. Τα εκφραστικά σχήματα της Δραματοθεραπείας είναι:

  • Η χρήση αυτοσχέδιων ή βάσει σεναρίου ρόλων και χαρακτήρων ή το παίξιμο του ίδιου του εαυτού μέσα σε μια πεποιημένη πραγματικότητα, με σκοπό τη διερεύνηση εμπειριών ζωής.
  • Η χρήση υλικών όπως αντικείμενα , μικρά παιχνίδια και κούκλες ή φιγούρες κουκλοθεάτρου, ώστε οι συμμετέχοντες να δραματοποιήσουν και να επεξεργαστούν προβληματικά συναισθήματα , σχέσεις ή εμπειρίες.
  • Η χρήση του σώματος σε μορφές Δράματος, όπου μέσα από τη μεταμφίεση, τη μάσκα, τη μιμική ή την τέχνη της παράστασης, επιτυγχάνεται η διερεύνηση του εαυτού, της εικόνα, της σχέσης.
  • Η χρήση σεναρίων , ιστοριών και μύθων που επιδιώκουν να ξαναζωντανέψουν και να ερμηνεύσουν θέματα, προσωπικά προβλήματα ή αρχέτυπο υλικό με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση προβλημάτων.
  • Η δημιουργία τελετουργιών Δράματος με σκοπό τη θεραπευτική επεξεργασία εμπειριών ζωής.
  • Η μετακίνηση ανάμεσα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μέσω του Δράματος , με σκοπό τη δημιουργία καινούριων τρόπων λειτουργίας των σχέσεων με τον ίδιο τον εαυτό και με τους άλλους.

Οι μέθοδοι της Δραματοθεραπείας όπως προκύπτει περιλαμβάνουν:

   • κίνηση, φωνή
   • χορό, θεατρικά παιχνίδια
   • μαριονέτες και μάσκες
   • παίξιμο ρόλων
   • αυτοσχεδιασμό
   • επεξεργασία κειμένων(παραμύθια)

Ουσιαστικά όλες οι τεχνικές που προέρχονται από το θέατρο εφαρμόζονται επιλεκτικά στα παιδιά, προκειμένου να διευκολύνουν τη λεκτική και τη μη λεκτική έκφραση και την επίλυση στο πλαίσιο ενός δράματος ή μιας ιστορίας.

Η Δραματοθεραπεία διευκολύνει την αλλαγή μέσα από τις διαδικασίες του δράματος. Χρησιμοποιεί τη δυναμική του Δράματος είτε για να αντικατοπτρίσει και να μεταμορφώσει τις εμπειρίες ζωής, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν και να επεξεργαστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είτε για να διατηρήσουν την καλή ψυχολογική κατάσταση και υγεία τους. Λειτουργώντας πάντα μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο , τα παιδιά χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του Δράματος, την όλη διαδικασία της δημιουργίας εκδραματίσεων και, τέλος, τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε όλους εκείνους που συμμετέχουν στην όλη εργασία. 

Έτσι δημιουργείται ένας δεσμός ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του συμμετέχοντα, στην προβληματική κατάσταση ή εμπειρία ζωής και στη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της δραματοθεραπευτικής συνεδρίας. Το παιδί επιδιώκει να επιτύχει μια νέα σχέση ως προς τα προβλήματα ή τις εμπειρίες ζωής, η οποία οδηγεί τελικά στη θεραπεία. Ο στόχος είναι να ανακαλύψει μέσα σε αυτή την καινούρια σχέση, λύση, ανακούφιση, ένα νέο τρόπο αντίληψης των πραγμάτων ή ακόμη διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας όσον αφορά πρόσωπα ή καταστάσεις.

Άρθρο: Eιρήνη Καβαλάρη, Δραματοθεραπεύτριαerror: Content is protected !!